Pod garaże drewnoluks można przygotować podłoże, w postaci:

Płyty betonowej (rys.1) 
Jest to tak zwana wylewka, która jest jednym z lepszych rozwiązań. Polega ona na utworzeniu wylewki na terenie całego podłoża naszego garażu.

  • beton klasy B15 lub B20
  • grubość płyty 0,15-0,2m ze zbrojeniem, siatką zbrojeniową
  • podsypka żwirowo-piaskowa ok. 0,3m

Stóp fundamentowych (rys. 2)
Poprzez budowę fundamentową w znacznym stopniu zwiększają się możliwości nośne takiego podłoża.

  • beton klasy B15 lub B20
  • minimalne wymiary punktów 0,3×0,3m
  • punkty zagruntowane na głębokości wolnej od zamarzania, czyli 0,8-1,2m

Wieńca betonowego (rys. 3)
Jest to jeden z najmocniejszych podłoży dla naszego garażu. Polega na utworzeniu fundamentu dla naszego garażu.

  • beton klasy B15 lub B20
  • minimalna szerokość wieńca 0,3m.
  • wieniec musi być zagruntowany na głębokości wolnej od zamarzania, czyli 0,8-1,2m.

W każdym przypadku niezbędny jest montaż w podłożu kotw mocujących dla ramy garażu.

warunki_zab 1

Wszystkie etapy prac są na samym początku realizacji inwestycji indywidualnie ustalane z klientem, a następnie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.